Het PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Het PolitieKeurmerk (of vol uit: PolitieKeurmerkVeiligWonen) is door de politie Utrecht in het leven geroepen.

Het doel is om de bouwkundige beveiliging van particulieren effectiever te makepolitiekeurmerk sloten houden inbrekers langer buitenn.

Wat bedoelen we met bouwkundige beveiliging?

  • Sloten;
  • Scharnieren;
  • Inbraakwerend glas;
  • Inbraakwerende folie op de ramen;
  • Brandmelders (roet-/rookmelders);
  • etc.

Nederland loopt op dit punt voor op de ons omringende landen.

Brand

Iedere 21 minuten ontstaat er in Nederland een brand in een woning. De oorzaak kan al liggen in een ondeugdelijke oplader voor de telefoon. Nest Protect

Een brand heeft slechts 9 minuten nodig van start tot een volledig uitslaande brand. Zonder goede brandmelder is het toeval na hoeveel minuten u de brand ontdekt. Hebben u en uw gezin dan nog wel de mogelijkheid om weg te komen?

WijsWillenWonen adviseert alleen over bewezen brandmelders: u wordt gewekt door het alarm voordat u de brand zelf zou hebben opgemerkt.

Er zijn zelfs betaalbare melders die u ook waarschuwen als u niet thuis bent: op uw smartphone, of via een alarmcentrale.

 

Slimmer zijn dan inbrekers

Inbrekers zijn slim: Die ontwikkelen keer op keer steeds nieuwe manieren om bij u binnen te komen.

Zodra een nieuwe inbraakmethode ontdekt wordt, overlegt het Politiekeurmerk met de fabrikanten, zodat nieuwe effectieve producten ontstaan.

 

Alleen woningen waar hang- en sluitwerk voldoet aan dit keurmerk komen in aanmerking voor het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. Dat keurmerk blijft 10 jaar geldig en geeft bij sommige verzekeringsmaatschappijen recht op een korting op de premie.

Voor u zal waarschijnlijk niet de verzekeringspremie, maar het gevoel van veiligheid doorslaggevend zijn.

Uw omgeving PolitieKeurmerk veilig?

Het keurmerk kijkt niet alleen naar hang- en sluitwerk, maar ook naar andere factoren die de veiligheid in en om het huis bepalen:

  • Hoe goed is de voordeur zichtbaar vanaf de straat?
  • Hoe is de verlichting?
  • Houden de buren een oogje in het zeil (sociale beveiliging)?
  • Hangen er goedgekeurde brandmelders op de juiste plekken?

Politiekeurmerk zorgt voor werkzame brandmelders. U wordt op tijd gewaarschuwd!

Het SKG-keurmerk

Producten die voldoen aan de eisen van het politiekeurmerk Veilig Wonen krijgen het SKG keurmerkteken, waarbij SKG staat voor “Stichting Kwaliteit Gevelbouw“.

In dit teken is het merkje ® rechtsboven heel belangrijk! Alleen de tekens met de ® voldoen dus aan de huidige standaard.