Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben een voorstel klaar liggen voor het invoeren van de z.g.n. “Blijverslening”. Deze lening is bedoeld om ouderen te ondersteunen die langer in hun eigen woning willen blijven, maar zelf niet voldoende geld beschikbaar hebben om de woning hierop aan te passen.

De invoering van de wet zal helaas pas de tweede helft van dit jaar plaats hebben, daar een en ander getoetst moet worden aan onder andere de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Inwoners van Apeldoorn die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich al wel inschrijven.

Zo komt het langer, verantwoord thuis blijven wonen (levensloopbestendig wonen) weer een stapje dichterbij!

Blijverslening in Apeldoorn