De Stentor 6 april 2017: “Dure vindingen maken ouderen langer honkvast… maar zijn voor velen onbetaalbaar”.

Peet Vogels en Hanneke van Houwelingen stellen terecht dat ouderen graag hun eigen woning aanpassen, zodat ze gewoon in hun eigen thuis kunnen blijven wonen.

Helaas vegen ze alle woning-aanpassingen op één hoop. Ze beschrijven het als onbetaalbaar en schrikken ze daarmee mensen af om pro actief over die aanpassingen te beginnen na te denken.

Veel aanpassingen zijn helemaal niet zo ingrijpend en daarmee ook niet zo onbetaalbaar.

Tijdig beginnen

Mensen die tijdig (als ze nog gezond van lijf en leden zijn) beginnen met het een en ander aan te passen maken deze overgang vrijwillig. De geleidelijkheid helpen mee de aanpassingen betaalbaar te maken. Zo wordt het een positieve stap naar een volgende levensfase, in plaats van een capitulatie aan het ouder worden.

Financiële ondersteuning

De Blijverslening helpt onbetaalbare aanpassingen mogelijk maken
Zijn sommige aanpassingen onbetaalbaar? Dan helpt een Blijverlening misschien.

Voor de hele grote dingen (trapliften, slaapkamer op de begane grond, etc.) is er ook financiële ondersteuning vanuit de wet W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de “Blijverlening” en de zorgverzekeraar.

Hanneke en Peet (de Stentor) stellen terecht dat hier een doolhof aan regelingen bestaat. Niet velen vinden in dit doolhof hun doel weten te bereiken. Helaas is de blijverslening nog slechts in 33 (van de 388) gemeentes ingevoerd, zodat deze voor nog lang niet iedereen beschikbaar is.

Gids in het doolhof

WijsWillenWonen is een expert die zijn weg weet in de veelvoud van mogelijke aanpassingen en in het doolhof van vergoedingsregelingen. Onze aanwezig medische en technische ervaring helpen u om een bewuste keuze te maken en de verbeteringen goed te plannen.

Die expertise hebben de meeste ouderen en hun mantelzorgers niet.

Schakel daarom een specialist in: het kan u veel geld en ergernis schelen. Wat nou onbetaalbaar!

Aanpassingen aan woningen voor ouderen zijn niet onbetaalbaar!